عناوين مطالب سایت
blog.ir :: بلاگ- محدود- مسیرِ بی پایانِ فراموشی- -- یک جفت چشمِ پشتِ پرده، بی پلک- باور به خوشبختیِ خط صاف- آدم هایی با ادراکی در حد الاغ- تهوع- افعالِ راست گو- آدم عصبانی ای مثل من- در نبرد با خودم- شبهه آدمی شبیه من- یک پرده تظاهر بر روی همه چیز- حفره تاریک از هیچ پر- کلماتی ک تنها بر کاغذ می روند- رد شدگی- ترکیدنِ بغضی به ابعاد کیهانی- یک سطل آشغال، درونِ یک سطل آشغال- استیون ویلسون موسیقی می کند مرا- در حال مرگ است- متفاوت از خاکستری- سرزمین عجایبِ توی رخت خواب- یک لیپتون توی لیوان سوم.- شصت و سومین روز از فصل سرد- این پوست مرا در خود نگه نمی دارد.- ایمان بیاوریم به یک دندگیِ من- سی و هشتمین روز از فصل سرد- لبریز از تو به ارتفاع آغشتم- بخشیدن عطایش به لقایش و لا غیر- شانزدهمین روز از فصل سرد- مدفون در لایه های پتو- .- یک روز جمعه ی دیگری ک به اتمام می رود کم کم- سقوط به تاریکیِ دره ی تنهایی- می مانیم ک بمیریم- دومین روز از فصلِ سرد- فهرست موضوعی